Belasting Adviesgroep Rotterdam • Nieuws - Belastingplan 2011.

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Nieuws » Flex B.V.

Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering B.V.-recht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Vereenvoudiging en Flexibilisering B.V.-recht op dinsdag 12 juni 2012 aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de regeling voor besloten vennootschappen (bv) met beperkte aansprakelijkheid. Daardoor wordt het eenvoudiger om een B.V. op te richten.

Ook wordt de geschillenregeling op een aantal punten verbeterd. Dit voorstel is, naast de herziening van de structuurregeling en de invoering van de personenvennootschappen, de laatste wijziging in de modernisering van het ondernemingsrecht.

Met dit voorstel krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting en een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van € 18.000,-- wordt afgeschaft. Daarnaast komt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen te vervallen en worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen, of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Invoering Flex B.V. per 1 oktober 2012.

Statuten wijzigen

MeerpersoonsB.V.'s kunnen onder de nieuwe wet op maat hun statuten inrichten.

De ondernemers die op dit moment al een bv hebben, dienen de statuten  bij de notaris  te wijzigen. Als statuten niet worden gewijzigd, kunnen ondernemers niet profiteren van de nieuwe mogelijkheden die deze wet hen kan bieden.

Voor afspraken over verdeling van de winst en zeggenschap zijn wettelijke belemmeringen weggevallen.

De BelastingadviesgroepRotterdam is graag bereid (startende) ondernemers van nadere informatie te voorzien en hen bij de oprichting van een nieuwe B.V. of bij het overstappen van dienst te zijn.