´╗┐ Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Jaarrekeningen

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Diensten » Jaarrekeningen

Aan het einde van het boekjaar wil de Belastingdienst net als u graag weten hoe uw bedrijf heeft gepresteerd. Hiervoor worden jaarlijks de jaarstukken opgesteld. Op basis van de jaarstukken kunt u precies beoordelen op welke gebieden uw onderneming goed heeft gepresteerd en op welke vlakken er nog mogelijkheden zijn om de prestaties te verbeteren.

 

Grondslag aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting

Daarnaast dienen de jaarstukken als basis voor uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. De winst die uit de jaarstukken blijkt wordt namelijk in deze aangifte aangegeven. Belasting Adviesgroep Rotterdam stelt sinds jaar en dag de jaarstukken van al haar klanten op. In onderling overleg met u wordt bepaald wanneer wij uw jaarstukken hebben afgerond.

 

Verplichting tot opstellen jaarstukken

B.V.´s en N.V.´s zijn wettelijk verplicht om jaarstukken op te stellen. Tevens moeten zij de cijfers publiceren bij de Kamer van Koophandel. Dit ter bescherming van de crediteuren. Bij veel ondernemers leeft de misvatting dat de jaarstukken, ook wel accountantsrapport genoemd, moeten worden opgesteld door een (vaak dure) registeraccountant. Dit geldt grofweg voor slechts 5% van de Nederlandse B.V,´s en N.V.´s.

 

Wanneer heeft u een accountantsverklaring nodig?

Alleen wanneer de B.V. of N.V. aan twee van de drie volgende criteria voldoet, dienen de jaarstukken te zijn voorzien van een accountantsverklaring:
• Het balanstotaal is groter dan 3,65 miljoen euro
• De netto omzet is hoger dan 7,3 miljoen euro
• Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50
Indien niet aan twee van de drie criteria is voldaan, hoeft de B.V. of N.V. geen accountantsverklaring aan de jaarstukken toe te voegen. Ook wanneer uw bedrijf aan de drie criteria voldoet, kunnen wij voor u de jaarstukken opstellen op voorwaarde dat ze door een registeraccountant worden gecontroleerd.

 

Laat uw jaarstukken vakkundig opstellen door onze experts

Wilt u helder inzicht in de prestaties van uw onderneming? En veel kostbare tijd besparen? Laat het opstellen van uw jaarstukken dan aan ons over. Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.