´╗┐ Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Keuze rechtsvorm

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Diensten » Keuze rechtsvorm

U kunt uw onderneming vanuit verschillende rechtsvormen drijven. Vaak maakt u een keuze bij het starten van uw onderneming. Verderop in het bestaan van uw onderneming kan zich echter de vraag voordoen wat voor uw specifieke situatie de beste rechtsvorm is. U kunt bij ons altijd terecht voor een gedegen advies om u te helpen bij het maken van deze keuze.

 

Verschillende rechtsvormen

Er zijn diverse rechtsvormen van waaruit u uw onderneming kan drijven. De meest gangbare vormen zijn:
• Eenmanszaak
• Vennootschap onder firma
• Besloten vennootschap
• Commanditaire vennootschap

 

Welke factoren spelen een rol?

Bij het maken van de juiste keuze spelen diverse factoren een rol, zoals de eenvoud van oprichting, de kosten van de oprichting en de uitstraling van de rechtsvorm (een B.V. wordt vaak als volwaardiger aangezien dan een eenmanszaak). Daarnaast spelen ook juridische en fiscale motieven een belangrijke rol.

 

Juridische motieven

De belangrijkste juridische motieven zijn het afschermen van het aansprakelijk vermogen en het houden van een pensioen in eigen beheer. Vooral het beschermen van het privévermogen van de ondernemer, zoals het woonhuis, is een belangrijk motief om te kiezen voor een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid.

 

Fiscale motieven

De verschillende rechtsvormen worden door de Belastingdienst verschillend belast.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de eenmanszaak, zijn niet zelfstandig belastingplichtig. Dit betekent dat de winst van de onderneming belast is bij de ondernemer in de inkomstenbelasting tegen het voor hem of haar geldende tarief (maximaal 52%).

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, zoals de B.V., zijn zelfstandig belastingplichtig. Dit betekent dat zij vennootschapsbelasting dienen te betalen over hun winst (toptarief van 25,5%). In eerste instantie dient de eigenaar van de B.V. aan zichzelf minimaal € 39.000 aan loon uit te keren. Dit loon is voor de B.V. aftrekbaar van de winst. De resterende winst is bij de B.V. belast met vennootschapsbelasting.
De winst na belasting kan de B.V. in de vorm van dividend vervolgens uitkeren aan de eigenaar van de B.V. Deze dient over dit dividend 25% inkomstenbelasting te betalen. De eigenaar is vrij in zijn keuze wanneer hij het dividend uit laat keren aan zichzelf. Hoe verder in de tijd hij dit geld nodig heeft hoe lager het effectieve belastingtarief waartegen het dividend belast is. Een euro nu is immers meer waard dan een euro over 25 jaar (het zogenaamde uitsteleffect).
Het toptarief van de inkomstenbelasting is met 52% aanzienlijk hoger dan de gecombineerde effectieve belastingdruk van de vennootschapsbelasting en het inkomstenbelastingtarief over dividend (ongeveer 40%). Hiertegenover staat dat de ondernemer die zijn onderneming als zelfstandige uitoefent enkele fiscale voordelen heeft die vanuit de B.V. niet haalbaar zijn.

 

Privé persoon of B.V.: waar ligt het omslagpunt?

Grofweg geldt dat bij een winst tot € 70.000 het voordeliger is om de onderneming als privé persoon te drijven. Dit is evenwel sterk afhankelijk van uw overige financiële omstandigheden zoals uw eventuele hypotheekrenteaftrek. Wij kunnen voor uw specifieke situatie precies berekenen wat voor u de laagste belastingdruk oplevert.

 

Wat is voor u de juiste rechtsvorm?

Heeft u vragen over de keuze voor de juiste rechtsvorm? Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.