ÔĽŅ Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Legal Disclaimer

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

LEGAL DISCLAIMER

Ondanks dat Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

 

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies.

Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

 

Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website.

 

Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

 

De website van Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites die niet door Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Belasting Adviesgroep Rotterdam B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

 

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie√ęn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belasting Adviesgroep Rotterdam.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.