Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Ontslagvergoeding

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Diensten » Ontslagvergoeding

U kreeg -soms na een langdurige procedure- een ontslagvergoeding of een vertrekpremie toegezegd.
U voelt zich toch opgelucht en bent klaar voor een nieuwe start.

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever aan de werknemer bij ontslag betaalt. Het is vrijwel synoniem aan "vertrekpremie", hoewel bij de ontslagvergoeding het initiatief tot het ontslag meestal ligt bij de werkgever, en bij de vertrekpremie het initiatief tot ontslag door de werknemer.

In specifieke gevallen wordt de ontslagvergoeding ook wel aangeduid met de term "Gouden Handdruk".
Een gouden handdruk is de gangbare term voor een ontslagvergoeding. De opbouw bestaat uit één of enkele bruto-jaarsalarissen (afhankelijk van het aantal dienstjaren), aangevuld met een bedrag dat partijen afspreken bijvoorbeeld om imagoschade te compenseren en juridische procedures te vermijden. Met dat al kan het bedrag van een gouden handdruk behoorlijk oplopen.


Maar wat nu met de te ontvangen vergoeding? Welke mogelijkheden zijn er?

• direct afrekenen met de fiscus (kan oplopen tot 52% direct aan de Staat af te dragen), of

een verzekeringsoplossing dan wel banksparen.
De verzekeringsoplossing bestaat over het algemeen uit een Koopsom-/Lijfrenteproduct.
Maar er is sinds 2010 ook een bankspaarvariant, met een stamrechtspaarrekening of stam-rechtbeleggingsrecht. Hiervoor gelden dezelfde belastingfaciliteiten als voor de verzekeringsvariant.

Banksparen is in Nederland naast de fiscaal begunstigde verzekeringsproducten een nieuw en goed alternatief. Het spaarelement speelt hier een belangrijke rol. Bij dit alternatief is er geen persoonlijk ("lijf") element. Voor de rest gelden voor het bankspaarproduct zoveel mogelijk dezelfde fiscale voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2008 was het overigens met de vergoeding ook al mogelijk bij een bank fiscaal gunstig te sparen voor de aflossing van de hypotheek en voor een tijdelijke periodieke uitkering op de oude dag (aanvullend op een eventueel pensioen). De "oude" wetgeving voorzag uitsluitend in mogelijkheden bij verzekeraars.

• het oprichten van een Stamrecht B.V.
Een Stamrecht B.V. is een besloten vennootschap die door een werknemer wordt opgericht om gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling van de Nederlandse fiscus. Volgens de normen van de fiscus kan een Stamrecht B.V. in Nederland worden gezien als een "dekkende levensverzekeraar". Een werknemer kan zijn/haar ontslagvergoeding in de Stamrecht B.V. laten storten. Niet de ontslaguitkering zelf, maar de periodieke uitkeringen van de B.V. zijn dan belast. Dit kan voor de werknemer -zou het bedrag meer dan € 70.000,-- bedragen- fiscaal gunstiger zijn.

DE STAMRECHT BV

De (oud-)werkgever kan de ontslagvergoeding "gewoon" uitbetalen (als eenmalige uitkering), maar hij kan ook kiezen voor een wijze van uitbetaling die voor de werknemer gunstiger is (en voor de werkgever niet ongunstiger), namelijk als stamrecht (via een verzekeraar/bank of een eigen Stamrecht BV). Ook via een verzekeraar kan gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling.

De (oud-) werknemer heeft dan echter minder zeggenschap over het geld dan wanneer hij het in een eigen B.V. stopt. Eventueel kan de (oud-)werknemer met de Stamrecht B.V. een eigen bedrijf starten. Ook kan met het geld in de Stamrecht B.V. worden belegd, maar het geld kan bijvoorbeeld ook op een spaarrekening gezet worden. Een Stamrecht B.V. is dus een verzekeraar in eigen beheer.

De Stamrecht B.V. is volgens de normen van de Belastingdienst een in Nederland erkende levensverzekeraar. Zo kan de werknemer de ontslagvergoeding in de Stamrecht B.V. stallen zonder direct af te rekenen met de belastingdienst.

PERIODIEKE UITKERINGEN EN MINIMALE LOOPTIJD

De houder van de Stamrecht B.V. sluit een stamrechtovereenkomst met de BV. In die overeenkomst wordt bepaald wanneer welke periodieke (vaak maandelijkse) uitkering wordt gedaan. Deze kan bijvoorbeeld door een recht op WW de eerste jaren lager zijn. Ook kan de overeenkomst na verloop van tijd worden gewijzigd. Mochten de uitkeringen niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld omdat er weer (genoeg) ander inkomen wordt gegenereerd. In dat geval kunnen de uitkeringen worden stopgezet en uitgesteld naar een nader te bepalen moment. Afkoop is echter niet mogelijk.

De houder van een Stamrecht B.V. dient loonheffing in te houden op de periodieke uitkeringen. En als de B.V. winst maakt, dient ook vennootschapsbelasting te worden betaald. Bij een Stamrecht B.V. moet worden voldaan aan de 1% sterftekans. Dit houdt in dat er voor de periodieke uitkeringen een minimale looptijd moet worden aangehouden, namelijk zodanig dat de sterftekans minimaal 1% is. De sterftekans hangt af van de leeftijd en het geslacht.

VOORWAARDEN

Als niet aan alle fiscale voorwaarden is voldaan, kan geen gebruik worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling. De (voormalig) werkgever dient dan bij het uitbetalen van de ontslagvergoeding toch loonheffing in te houden. Om gebruik te kunnen maken van de stamrecht-vrijstelling mag de ontslagvergoeding dus op geen enkel moment ter beschikking van de werknemer staan.

De (voormalig) werkgever mag dus niet eerst de ontslagvergoeding (bruto) aan de werknemer uitbetalen, zodat die het door kan storten naar de Stamrecht BV. Wel dient de werkgever de vergoeding rechtstreeks naar de Stamrecht B.V. over te maken (niet naar de Stamrecht B.V. in oprichting).
Zou de stamrecht B.V. nog in oprichting zijn, kan de ontslagvergoeding wel eerst door de werkgever worden gestort op een derdenrekening van de ingeschakelde notaris.

Informatie en begeleiding

Bovenstaande informatie en de informatie over ons product "B.V. TOTAAL" is algemeen van aard.
Maar wilt u meer op uw situatie gerichte, specifieke informatie of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek?

Neem dan met ons contact op of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.