Belasting Adviesgroep Rotterdam • Nieuws - Belastingplan 2011.

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Nieuws » Nieuwe renteregeling vanaf 2013

Met het Belastingplan 2012 introduceert het kabinet een nieuwe renteregeling. Als de plannen doorgaan zoals nu voorgesteld wordt heffingsrente straks belastingrente genoemd.

 

Invorderingsrente verandert niet van naam. Het tijdvak waarover rente wordt berekend vangt straks aan op 1 juli na afloop van het belastingjaar. Nu wordt standaard heffingsrente gerekend vanaf 1 januari na afloop van het belastingjaar.

 

De nieuwe renteregeling gaat gelden voor aanslagen inkomstenbelasting 2012 en aanslagen vennootschapsbelasting voor boekjaren die aanvangen op 1 januari 2012 of later. De heffingsrente ziet op de periode tot aan de vaststelling van de betalingsverplichting of het recht op teruggaaf bij een belastingaanslag. Deze rente wordt voortaan belastingrente genoemd. In de nieuwe regeling vangt het tijdvak waarover rente wordt berekend aan op 1 juli na afloop van het belastingjaar.

 

Volgens de Staatssecretaris wordt hiermee een grote vereenvoudiging bereikt omdat de Belastingdienst voor het overgrote deel van de IB-plichtigen (te weten die vóór 1 april aangifte moeten doen) de voorlopige aanslagregeling vóór 1 juli heeft afgerond.

 

Deze belastingplichtigen zullen -in tegenstelling tot nu- niet meer met heffingsrente te maken krijgen. Ten aanzien van de invorderingsrente wijzigt er niets. Deze rente heeft betrekking op het feitelijk te laat betalen aan de Belastingdienst van een belastingaanslag en de feitelijke uitbetaling door de Belastingdienst van een belastingteruggaaf.