Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Starters

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Diensten » Startende ondernemers

Belasting Adviesgroep Rotterdam kan u helpen een weg te vinden naar het startende ondernemerschap. Begint u met een eenmanszaak? Of toch een B.V.? Op onze site kunt u een testberekening maken.

Maar natuurlijk is het goed daarnaast overleg te hebben met deskundigen.
Want ... er is een hoop te doen.

Zo zult u in elk geval te maken krijgen met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. En misschien ook met een Notaris. Daarnaast zult u een bedrijfskapitaal moeten hebben of verwerven.

Kortom, vele zaken dienen geregeld. En daar kan de Belasting Adviesgroep Rotterdam u van dienst zijn en u het nodige (administratieve) werk uit handen nemen.

Leningen aan startende ondernemers, durfkapitaal

Als startende ondernemer kunt u een particulier vragen u een lening te verstrekken op basis van de Regeling Durfkapitaal.
Door gebruik te maken van deze regeling kan uw geldgever een heffingskorting op de inkomstenbelasting krijgen.


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten u en uw geldgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
• U hebt een 'beschikking startende ondernemer' van de Belastingdienst.
• U hebt met uw geldgever een leenovereenkomst opgesteld. Hierin moet u onder meer het bedrag dat u leent, het rentepercentage en de looptijd van de lening opnemen.
• Uw geldgever is niet uw partner en niet iemand met wie u samen uw onderneming drijft.

Starterskredieten

Als u arbeidsgehandicapt bent en u start een onderneming, dan kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een speciale lening van het UWV.

Ook kan het UWV voor u garant staan bij een bank of een andere financiële instelling, de zogenoemde borgstelling. De lening of borgstelling kunt u aanvragen bij het UWV.

Als u een WWB-(een "Bijstands-")uitkering of een werkloosheids-(WW)uitkering ontvangt, kunt u als (startende) ondernemer onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet of een zogenoemde Bbz-uitkering (op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

 

Het starterskrediet en de Bbz-uitkering kunt u aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst op het Werkplein in uw woonplaats. Vraag het krediet of de uitkering tijdig aan, want de behandeling kan enige tijd duren.

Let op! Als u een levensvatbare onderneming hebt, maar u verkeert tijdelijk in financiële problemen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering voor levensonderhoud (in de vorm van een renteloze lening) en/of voor bedrijfskapitaal (in de vorm van een rentedragende lening) op grond van het Bbz.