Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Tips voor een Directeur-Grootaandeelhouder

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Nieuws

Ondernemer voor btw door activiteiten via B.V. i.o.

Bent u als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een vennootschap ook nog betrokken bij een andere vennootschap in oprichting, dan kan de Belastingdienst u aanmerken als ondernemer voor de btw. Dit kan vergaande consequenties hebben, zo bleek uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

In deze zaak ging het om een DGA van een B.V. die voor haar werkzaamheden gebruik maakte van personeel dat ter beschikking werd gesteld door een andere B.V. in oprichting (i.o.). De inspecteur was van mening dat de DGA btw-ondernemer was.

De rechtbank gaf de inspecteur op dit punt gelijk. Volgens de rechtbank was er sprake van actieve en rechtstreekse betrokkenheid van de DGA. bij de oprichting en bedrijfsvoering van de B.V. i.o. Het was niet aannemelijk geworden dat een andere persoon, die als bevoegde functionaris van de B.V. i.o. stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, feitelijk en zelfstandig had gehandeld ten behoeve van de B.V. i.o.

 

Verbonden
De inspecteur was ook van mening dat er sprake was van een fiscale eenheid voor de btw tussen de DGA en zijn eigen bv. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen voor de btw als één ondernemer (fiscale eenheid) worden aangemerkt als zij financieel, organisatorisch en economisch met elkaar zijn verbonden. In dit geval moest dus worden beoordeeld of zo'n verbondenheid bestond tussen de DGA als ondernemer van de B.V. i.o. en de eigen B.V. van de DGA.

 

Ook op dit punt kreeg de inspecteur van de rechtbank gelijk. Die concludeerde dat:
• de onderneming van de DGA (zijn eigen bv) de onderneming van de B.V. i.o. onder één leiding stonden
(organisatorische verwevenheid);
• de B.V. i.o. uitsluitend werkzaamheden verrichtte voor de B.V. van de DGA
(economische verwevenheid); en
• de DGA de enige aandeelhouder was van zijn eigen B.V.
(financiële verwevenheid).

De inspecteur had de DGA en zijn B.V. terecht als fiscale eenheid aangemerkt.


Bron: Rechtbank Den Haag, 19 mei 2010, LJN: BM6959