Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • Zakelijk golfen: kosten aftrekbaar.

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Nieuws

Zakelijk golfen: kosten aftrekbaar.

De Rechtbank Arnhem heeft in een recente uitspraak bevestigd dat de kosten voor golf in bepaalde gevallen aftrekbaar zijn.
Zodra het golfen een zakelijk belang dient, zijn volgens de rechtbank de kosten voor een golflidmaatschap aftrekbaar van de winst. Het doel kan hierbij bijvoorbeeld het werven van klanten uit hogere sociale kringen zijn.

Zaak
In de zaak die bij de Rechtbank in Arnhem diende, trok belastingplichtige de uitgaven voor haar tweede lidmaatschap van een golf- en countryclub af van de ondernemingswinst. De kosten van de golfclub waar zij voor haar plezier speelde werden niet afgetrokken. Belanghebbende stelde dat zij van twee verenigingen lid was om via het lidmaatschap van de eerstgenoemde club in contact te kunnen komen met potentiële klanten van een (hogere) sociale kring. De belastinginspecteur was het met deze zienswijze niet eens en weigerde aftrek.

De rechter oordeelde dat de golfuitgaven aan te merken zijn als representatiekosten.

Drempel representatiekosten
Voor de aftrekbaarheid van representatiekosten bestaan twee mogelijkheden:
a) De kosten zijn voor 100% aftrekbaar zodra deze meer bedragen dan het drempelbedrag van € 4.300,--;
b) Indien daar vooraf voor wordt gekozen is 73,5 procent van de werkelijke kosten aftrekbaar.

Wanneer de representatiekosten (per eigenaar) hoger zijn dan € 16.226,-- is het verstandig voor optie a. te kiezen. In het geval dat de representatiekosten hieronder blijven kan het beste voor optie b. worden gekozen.

Wilt nadere informatie, of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op of laat uw gegevens achter op de contactpagina. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.