Belasting Adviesgroep Rotterdam • Nieuws - Belastingplan 2011.

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

Nieuws » Belastingplan 2013

Wet Uitwerking Fiscale Maatregelen Begrotingsakkoord 2013

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Wet Uitwerking Fiscale Maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd. In zijn voorstellen is een groot aantal fiscale maatregelen uit dat akkoord uitgewerkt.

• Forensentaks en hypotheekrente

De reiskostenvergoeding voor forensen en de beperking van de hypotheekrenteaftrek zitten nog niet in die uitwerking.

• Belastingplan 2013

Pas na de verkiezingen van 12 september 2012 wordt het belastingplan 2013 door de Tweede Kamer behandeld. Maar de Staatssecretaris wil nog vóór het zomerreces de volgende fiscale maatregelen doorvoeren:

Btw-schuif

» Verhoging van de btw met 2%  (per 1 oktober 2012);

» Terugsluis btw-verhoging in Inkomstenbelasting/Loonbelasting

» Permanente tariefsverlaging  van de overdrachtsbelasting (van 6% naar 2%)


Vergroening

» Aanpassing van het tarief voor de energiebelasting op aardgas

» Afschaffen van de vrijstelling kolenbelasting elektriciteitsopwekking

» Afschaffing van het tarief voor rode diesel

» Niet afschaffen van de leidingwaterbelasting

» Niet afschaffen van het Eurovignet Pakket

» heffingskorting op groene beleggingen


Overige maatregelen

» Geen inflatiecorrectie voor de Inkomsten-/Loonbelasting in 2013

» Een eenmalige werkgeversheffing van 16% op lonen boven € 150.000,-- (over 2012 genoten lonen)

» Per 1 jan 2013 een ophoging van de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (van 30% naar 75%)

» Het niet invoeren van een werkbonus

» Aanpassing van de aftrek voor deelnemingsrente (Bosal-gat)

» Een verlaagd btw-tarief voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen (per 1 juli 2012)

» Aanpassing van de btw-vrijstelling op medische diensten/Wet BIG-beroepsbeoefenaar

» Niet afschaffen van de belasting op alcoholvrije dranken

» Een aanpassing van de alcoholaccijns (+ 10% voor bier, 15% voor wijn en 6% voor overig)

» Aanpassing van de tabaksaccijns ( € 0,35 per pakje van 19 stuks en € 0,60 per pakje van 40 gram)