Diensten van Belasting Adviesgroep Rotterdam • 'Gouden handdruk?' Opgepast!

Belasting Adviesgroep Rotterdam
Belasting Adviesgroep Rotterdam • Accountancy & Advies

Telefoonnummer
010 - 3075832

NIEUWS


"Gouden Handdruk?" Opgepast! 


Beleid "Gouden Handdruk" strenger

Eind januari 2011 is duidelijk geworden dat de Belastingdienst vindt dat de stam-rechtvrijstelling niet mag worden toegepast wanneer u een ontslagvergoeding, zo die is opgenomen in een arbeidsovereenkomst, om wilt zetten in een stamrecht bij ontslag.
De aanspraak op die periodieke uitkering wordt belast.


Onder voorwaarden kunt u de ontvangen "Gouden Handdruk"  bij een ontslag omzetten in een stamrecht. U ontvangt die vergoeding dan niet als loon, maar in de vorm van een periodieke uitkering.


Zodra deze "Gouden Handdruk" in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is –volgens de fiscus- de stamrechtvrijstelling niet toepasbaar. De Belastingdienst kan die ontslagvergoeding als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) aanmerken. Dit houdt dan in dat de werkgever een strafheffing van 52% moet betalen.


Goed afstemmen
.

Om die belastingheffing te voorkomen is in uw belang dat u -liefst nog vóór- de ontvangst van zo’n "Gouden Handdruk" goed met een belastingadviseur en de Belastingdienst afstemt. Na overleg met uw belastingadviseur zou u de ontslagvergoeding ook kunnen –blijven- gebruiken om uw huidige pensioentoezegging aan te vullen.


Binnenkort zal het aangescherpt/nieuw beleid op de website van de Belastingdienst worden gepubli-ceerd.